Српски|Shqip|

Јавни конкурс за доделу средстава за субвенције пројеката малих и средњих привредних друштва и предузетника који имају тендецију раста и новог запошљавања у 2019. години у општину Бујановац

04/02/2019

Одлуком о буџету општине Бујановац за 2019. годину број 400-437 од 24.12.2018. године планиран је у разделу 5, глава 5.01Програм 3: Локални економски развој, програмска активност 1501-0003 Подстицај за развој предузетништва, позиција број 100 „Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима“, функционална класификација 411, економска класификација 454, извор финансирања 01 износ од 10.000.000 динара.Комисија за доделу подстицајних средстава за развој локалног предузетништва у општини Бујановац, не седницу одржаној 04.02.2019 год., Расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС 

за доделу средстава за субвенције пројеката малих и средњих привредних друштва и предузетника који имају тендецију раста и новог запошљавања у 2019. години у општину Бујановац

Конкурс спроводи Комисија за доделу подстицајних средстава за развој локалног предузетништва у општини Бујановац у укупном износу од 10.000.000,00 динара, за делатности са седиштем на територији општине Бујановац.

Tekst konkursa 2019

Obrazac 1 – prijava predloga projekta za 2019

Obrazac 2 – Izjava o saglasnosti sa uslovima poziva 2019

Obrazac 3 – Obrazac troskova 2019 Tekst konkursa 2019

Obraza 4-prijava radnika 1

Last modified: 04/02/2019

Comments are closed.