Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

13/06/2024

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон , 123/2021 и 92/2023) члана 19.ст.3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.107/2023 ) и на основу члана 183.ст.1.тачка 3.Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), Начелник општинске управе доноси:РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА.

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

Last modified: 13/06/2024

Comments are closed.