Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање радног места намештеника путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац

03/08/2023

На основу члана 4.ст.8. и чл.101.ст.1.и 2.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021 – др. закон,), и Решење о попуњавању радног места намештеника путем јавног конкурса у Општинској управи општине Бујановац, бр: 02-111-13/2023 од 02.08.2023.године, Начелник Општинске управе општине Бујановац доноси РЕШЕЊЕ о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање радног места намештеника путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац.

Resenje o formiranje komisije za javni oglas za invalide 2023

Last modified: 03/08/2023

Comments are closed.