Српски|Shqip|

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ КАО ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УНАПРЕЂЕЊУ И РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ

17/05/2023

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)  и члана 68. Статута општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, бр.5/2019) и Одлуке о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гласник општине Бујановац“, бр.14/2022), Општинско веће општине  Бујановац, на седници одржаној  дана: 12.05.2023. године, доноси П Р А В И Л Н И К О  УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ КАО ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УНАПРЕЂЕЊУ И РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ.

ПРАВИЛНИК -2023

Last modified: 17/05/2023

Comments are closed.