Српски|Shqip|

Председник Енвер Рамадани сазива ДРУГУ седницу Скупштине општине Бујановац за 24 јули, 2020.године

27/07/2020

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-23/20

Дана:24.07.2020

Бујановац

            На основу члана 38. Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник оппштине Бујановац“ бр.5/19) и члана 88. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.11/19).

С А З И В А М

ДРУГУ седницу Скупштине општине Бујановац за 28.07.2020 године (уторак). Седница ће се одржати у сали Дома Културе, са почетком у 10.00 часова.

 

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

  1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника;
  2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника;
  3. Преглог о изменама и допунама Решења о разрешењу Општинског штаба за ванредне ситуације.
  4. Предлог решења о разрешењу о именовању Привременог органа ЈП “Комуналац” Бујановац пре истека мандата
  5. Предлог Решења о именовању Привременог органа ЈП „Комуналац” Бујановац
  6. Разно

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници.

 

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

________________________

              Енвер Рамадани

Last modified: 27/07/2020

Comments are closed.