Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива прву седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 11.03.2019.године

07/03/2019

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-04/19

Дана:05.03.2019

Бујановац

 

            На основу члана 38. став.1.Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.24/08) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08).

С А З И В А М

 

ПРВУ седницу Скупштине општине Бујановац за 11.03.2019 године ( Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

 

За седницу предлажем следећи

 

 Д н е в н и     р е д

 

Разматрање и усвајање извода из записника са осме седнице одржане 24.12.2018. године, и девете седнице 27.12.2018 године Скупштине општине Бујановац.

  1. Предлог Одлуке о Ангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна Буџета општине Бујановац за 2018 годину;
  2. Предлог Одлуке о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог, текућег одржавањазаједничких делова зграде и висини износа накнаде принудно поставленог професионалног управника;
  3. Предлог Решења о измени Решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације;
  4. Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова управног одбора ЈУ за образовање и културу “Вук Караџића“ Бујановац;
  5. Програм коришћења наменских средстава буџетског фонда заштите животне средине за територију општине Бујановац за 2019 годину;
  6. Разматрање и усвајање Програма рада са финансијским планом Дом здравља Бујновац за 2019. годину;
  7. Извештај о раду штаба за ванредне ситуације општине Бујановац за 2018 годину;
  8. Извештај о раду општинског већа општине Бујановац за 2018 годину;
  9. Информације о конкурсима o субевнционирању: КУД-а, Спортским Клубовима, НВО, Медијама, Пољопривреде и Привреде.
  10. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

 

      П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

                         Аднан Салихи

Last modified: 07/03/2019

Comments are closed.