Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива осму седницу Сукпштине Општине Бујановац за 23 децембар, 2019.године

20/12/2019

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-34/19

Дана:20.12.2019

Бујановац

 

            На основу члана 38. Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник оппштине Бујановац“ бр.5/19) и члана 88. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.11/19).

С А З И В А М

 

        ОСМУ седницу Скупштине општине Бујановац за 23.12.2019. године  (Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

За седницу предлажем следећи

 

 Д н е в н и     р е д

Разматрање и усвајање извода из записника са седме седнице одржане 09.12.2019.год, Скупштине општине Бујановац.

  1. Предлог Одлуке о буџету општине Бујановац за 2020. годину;
  2. Предлог Одлуке о одређивању пројеката који се финансирају из буџета Кординационог тела за 2020. годину;
  3. Кадровски план општине Бујановац за 2020. годину;
  4. Предлог Одлуке о Општинским администратиним таксама за 2020. годину;
  5. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину;
  6. Предлог Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине грађевинског земљишта за 2020. годину;
  7. Предлог Одлуке o комуналном инспекцијском надзору;
  8. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 20/12/2019

Comments are closed.