Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива другу седницу Скупштине општине Бујановац за 27.05.2019.године

26/05/2019

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-13/19

Дана:21.05.2019

Бујановац

 

            На основу члана 38. став.1.Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.24/08) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08).

 

С А З И В А М

           ДРУГУ седницу Скупштине општине Бујановац за 27.05.2019.године ( Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

Разматрање и усвајање извов из записника са прве седнице одржане 11.03.2019. године Скупштине општине Бујановац.

 1. Предлог Статута општине Бујановац;
 2. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2018. годину;
 3. Предлог Одлуке о одређивању пројеката који се финансирају из буџета Кординационо тела;
 4. Предлог Одлуке о такси превозу путника и лимо сервису на територији општине Бујановац;
 5. Предлог Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом на територији општине Бујановац;
 6. Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју општине Бујановац;
 7. Предлог Одлуке о Канализацији;
 8. Оперативни план за одбрану од поплава за 2019.годину на водама II реда на територији општине Бујановац;
 9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе Бујановац за период од 01.01-31.12.201године;
 10. Годишњи ликвидациони извештај ЈП“Дирекција за грађевинско землиште, урбанизам, путеве и стамбене послове општине Бујановац – у ливидацији;
 11. Извештај о раду полицијске станице Бујановац за 2018 годину;
 12. Извештај о раду Савета за здравље у Опшштини Бујановац за период 01.01-31.12.године;
 13. Разматрање и усвајање Одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Бујановац за период од 2019 – 2026 године;
 14. Разматрање и усвајање Одлуке о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Бујановац за период од 2019 – 2026 године;
 15. Предлог Решења о измени решења о разрешењу чланова школског одбора О.Ш.“Вук Караџић“ у Левосоју;
 16. Предлог Решења о измени решења о именовању чланова школског одбора О.Ш.“Вук Караџић“ у Левосоју;
 17. Предлог Решења о измени решења о именовању чланова школског одбора школе за основно музичко образовање и васпитање у Бујановцу;
 18. План деталне регулације I;
 19. План деталне регулације IV;
 20. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

         Аднан Салихи

Last modified: 26/05/2019

Comments are closed.