Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива девету седницу Скупштине општине Бујановац за 27 децембра 2018.године

26/12/2018

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-32/18

Дана:18.12.2018

Бујановац

                        На основу члана 38. став.1.Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.24/08) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08)

С А З И В А М

ДЕВЕТУ седницу Скупштине општине Бујановац за 27.12.2018 године (Четвртак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

 1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Бујановац за 2018 годину;
 2. Програм рада са финансијским планом ЈП”Комуналас“ Бујановац за 2019 годину;
 3. Програм рада са финансијским планом Библиотека „14 Новембар“ Бујановац за 2019 годину;
 4. Програм рада са финансијским планом Туристича организација Бујановац за 2019 годину;
 5. Програм рада са финансијским планом СЦ „Младост“ Бујановац за 2019 годину;
 6. Програм рада са финансијским планом Центра за социјални рад Бујановац за 2019 годину;
 7. Програм рада са финансијским планом ЈУ Дом културе „Вука караџић“ Бујановац за 2019 годину;
 8. Разматрање Програм рада Општинског већа општине Бујановац за 2019 годину;
 9. Разматрање и усвајање Извештаја рада са финансијским планом ПУ“Наша радост“ Бујановац за 2017/2018 годину;
 10. Разматрање и усвајање годишњег Плана рада са финансијским планом ПУ“Наша радост“ Бујановац за 2018/2019 годину;
 11. Предлог Решења о измени решења о именовању чланова управног одбора ПУ”Наша Радост“ Бујановац;
 12. Предлог Решења о разрешењу чланова школског одбора О.Ш.“Мухарем Кадриу“ В.Трновац;
 13. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора О.Ш.“Мухарем Кадриу“ В.Трновац;
 14. Предлог Решења о разрешењу чланова школског одбора О.Ш.“Сами Фрашери“ Лучане;
 15. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора О.Ш.“Сами Фрашери“ Лучане;
 16. Предлог Решења о разрешењу чланова школског одбора О.Ш.“Aли Бекташи“ Несалце;
 17. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора О.Ш.“Aли Бекташи“ Несалце;
 18. Предлог Решења о разрешењу чланова школског одбора С.Ш.“Сезаи Сурои“ Бујановац;
 19. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора С.Ш.“Сезаи Сурои“ Бујановац;
 20. Предлог Решења о разрешењу чланова школског одбора О.Ш.“Бора Станковић“ Кленике;
 21. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора О.Ш.“Бора Станковић“ Кленике;
 22. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници.

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 26/12/2018

Comments are closed.