Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива девету седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак – 30 децембра, 2019.године

29/12/2019

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-36/19

Дана:27.12.2019

Бујановац

            На основу члана 38. Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник оппштине Бујановац“ бр.5/19) и члана 88. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.11/19).

С А З И В А М

ДЕВЕТУ седницу Скупштине општине Бујановац за 30.12.2019 године (Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

 1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Бујановац за 2019 годину;
 2. Предлог Одлуке о Пијацама;
 3. Предлог Решења о продужења мандата Привременог органа ЈП“Комуналац“ Бујановац;
 4. Предлог Решења о разрешењу в.д директора Апотеке Бујановац;
 5. Предлог Решења о именовању в.д.директора Апотеке Бујановац;
 6. Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад Бујановац;
 7. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Бујановац;
 8. Програм рада са финансијским планом ЈП”Комуналас“ Бујановац за 2020 годину;
 9. Посебан Програм ЈП“Комуналац“ за 2020 годину;
 10. План рада за ванредне ситуације општине Бујановац за 2020 годину;
 11. Разматрање Програм рада Општинског већа општине Бујановац за 2020 годину;
 12. Програм рада са финансијским планом Библиотеке „14 Новембар“ Бујановац за 2020годину;
 13. Програм рада са финансијским планом Туристичке организације Бујановац за 2020 годину;
 14. Програм рада са финансијским планом СЦ „Младост“ Бујановац за 2020 годину;
 15. Програм рада са финансијским планом Центра за социјални рад Бујановац за 2020 годину;
 16. Програм рада са финансијским планом ЈУ Дом културе „Вука караџић“ Бујановац за 2020 годину;
 17. Предлог Решења о разрешењу чланова школског одбора за основно музичко образовање и васпитање у Бујановцу;
 18. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора за основно музичко образовање и васпитање у Бујановцу;
 19. Предлог Одлуке о месним заједницама на територији општине Бујановац;
 20. Предлог Одуке о изменама и допунама плана генералне регулације Бујановца;
 21. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници.

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 29/12/2019

Comments are closed.