Српски|Shqip|

ОДЛУКA О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

17/07/2020

На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. Тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/18)  и чл. 18. чл. 13. Уредбе о саставу и начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС”, број 27/2020),    на предлог  Кризног Штаба и Штаба за ванредне ситуације Општине Бујановац  на седамнаестој седници одржаној дана 16.07. 2020. године,

Председник Општине Бујановац, дана 17.07.2020. године,  доноси

О Д Л У К У

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

  1. Проглашава се ванредна ситуација на целој територији Општине Бујановац, због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19, на територији Општине Бујановац.
  2. Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности и заштите живота и здравља становништва.
  3. Ова Одлука се доставља Кризном штабу Владе РС за сузбијање заразне болестиCOVID-19, Министарству здравља Републике Србије, Окружном штабу за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Врању и архиви Општинског штаба за ванредне ситуације.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику општине Бујановац”.

 

Број: 82-276/20                                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Shaip Kamberi

Last modified: 18/07/2020

Comments are closed.