Српски|Shqip|

Одељење локалне пореске администрације

 • Зилћефљи Шерифи

  Начелник

  Рођен дана 15.07.1960. године у село Кончуљ, општина Бујановац. Средњу школу, научни
  смер завршио је у Каменици.
  1982. године завршио је Вишу економсо-комерцијалну школу у Пећи, док је Екомоски
  факултет завршио 1987. године у приштини. 2007 године запослен је у Општинској
  управи Бујановац – Оделење за локалну пореску администрацију.
  Од 2009. године до сада обавља функцију начелника Оделења за локалну пореску
  администрацију у општини Бујановац. Ожењен, отац троје деце.

Comments are closed.