Српски|Shqip|

ОБАВЕШТЕЊЕ

13/05/2020

Обавештавају се грађани општине Бујановац који имају пријављено пребивалиште на територији општине Бујановац и опште бирачко право (навршених 18 година живота) да могу вршити увид у Јединствени бирачки списак , поднети захтев за упис, брисање измену, допуну или исправку података  у Јединственом бирачком списку-делу бирачког списка који се води за општину Бујановац, поводом расписаних избора за избор народних посланика Народне скупштине Републике Србије и избора за одборнике Скупштине јединице локалне самоуправе,који ће се одржати  21.06.2020. године.  

 Обавештавају се интерно расељена лица која су пријавила боравиште  на подручју општине Бујановац  да могу вршити увид,поднети захтев  за упис,брисање,измену,допуну или исправку података у Јединственом бирачком  списку-делу бирачког списка који се води за општину Бујановац.   

            Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац  изборне листе или лице које он  овласти  у складу са Законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

            Грађани  могу, најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка,односно до 30.05.2020.год.  поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи или иностранство (изабрано место гласања). 

 Увид у Јединствени бирачки списак-део бирачког списка који се води за Општину Бујановац може се извршити непосредно у згради Општинске управе општине Бујановац  ул. Карађорђе Петровића бр.117, у канцеларији бр. 210  сваког дана од  07:00 до 15:00 часова осим недеље. 

            Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интерент  страници  Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем  података о јединственом матичном броју грађана.

 Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на одговарајућем решењу.

 Решења на којима се заснивају промене у  бирачком списку  доноси  Општинска управа општине Бујановац  до 05.06.2020. године, до 24:00 часа, када се бирачки списак  закључује.

По закључењу бирачког списка па све до   72  часа пре дана одржавања избора, промене у бирачком списаку могу се вршити само на основу решења Министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе.     

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Број: 013-24/2020  од  11.05.2020. године

 

Начелник општинске управе,

                                                                                                                                      Fadil Aliti

ОБАВЕШТЕЊЕ – LAJMËRIM

 

 

Last modified: 13/05/2020

Comments are closed.