Српски|Shqip|

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ У 2019. ГОДИНИ

01/07/2019

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац у 2019.годину, бр. 320-8/2019-03 од 13.06.2019.године, на који је Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност број: 320-00-3478/2019-09 од 13.05.2019. године, Комисија за доделу подстицајних средстава из буџета општине  у пољопривреди , уз сагласност Општинског већа општине Бујановац, расписује:

КОНКУРС

ЗА  ДОДЕЛУ   СРЕДСТАВА ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ У 2019. ГОДИНИ

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА– DESTINIMI I MJETEVE

Расписије се Конкурс за реализацију инвестицијa: 100.1.1./ 101.1.1. / 101.1.11 / 101.1.13 / 101.1.17 / 101.1.3 / 101.2.1 / 101.4.1. / 101.4.19. / 101.4.2. / 101.4.20.  / 101.6.1. /101.6.2. / 301.2 /   402.1 /  у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац у 2019. години, у периоду од 01.07.2019. године до утрошка средстава а најкасније до 17.07.2019. године.

 За мере директног плаћања (инвeстициja 100.1.1. – вештачко осемењавање) достава захтева од 01.07.2019 године до 30.11.2019 године.

       У циљу развоја пољопривреде и руралног развоја општине Бујановац  расписује се Конкурс за следеће мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја из Програма:

Конкурс 2019 – Konkurs 2019

Образац – Formulari

OBRAZAC ZA VEŠTAČKO OSEMENJIVANJE – FORMULARI PËR MBARSIM ARTIFICIAL

 

НАПОМЕНА:

Пријава се подноси Комисији за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац у 2019. години и предају се у затвореној коверти са назнаком: “Пријава за доделу дела средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац у 2019. години. Пријаве се предају у писарници од 10:00 до 14:00 часова  или поштом на адресу: Општинска управа Бујановац, Карађорђа Петровића, бр .115, 17520 Бујановац. Захтеви се подносе у периоду од 01.07.2019. године до 17.07.2019. године.

Last modified: 03/07/2019

Comments are closed.