Српски|Shqip|

КОНКУРС за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2022. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа

09/05/2022

На основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2021. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, 05 број 401 – 3098/2022 од 14.04.2022. године, као и на основу члана 31. Закона о општем управном поступку, Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у даљем тексту: Служба Координационог тела), дана 09.05.2022. године расписује

КОНКУРС за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2022. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа

KT Програм 2022 (00000002)

smernice-za-popunjavanje-prijava-2022 (1)

tekst-konkursa-subvencije-2022

obrazac-1a-prijava-predloga-projekata-za-meru-1-preduzetnike-2022 (2)

obrazac-1b-prijava-projekata-za-meru-2-mikro-i-mala-privredna-drustva-2022 (2)

obrazac-broj-2-izjava-o-saglasnostima-sa-uslovima-poziva-2022

obrazac-broj-3-obrazac-troskova-2022

Kriterijumi za preduyetnike

Kriterijumi za mikro i mala privredna drustva

 

Last modified: 09/05/2022

Comments are closed.