Српски|Shqip|

Коначна Ранг Листа корисника социјалних станова

01/03/2024

На основу члана 90. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“, бр 104/2016 и 9/2020 – др.закон), и на основу Јавног позива за избор корисника социјалног становања у заштићеним условима и пакета донаторске подршке у оквиру пројекта „Побољшање услова живота привремено расељених Рома и других маргинализованих група у Бујановцу кроз социјално становање и мере активне инклузије“ објављен на веб презентацији општине Бујановац дана 13.02.2024.године, Комисија за избор корисника социјалних станова, на седници одржаној дана 28.02.2024.године, утврђује и објављује: КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ корисника социјалних станова.

Konacna rang lista socijalnih stanova

Last modified: 01/03/2024

Comments are closed.