Српски|Shqip|

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

29/11/2017

У програму подршке за спровођенње пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац за 2017 годину , бр. 320-3/2017 године од 07.04.2017 године објављеног у (“Службеном гласнику општине Бујановац” , бр. 3/2017) на који је Министарство пољопривреде и заштите животне средине , решенњем бр. 320-00-2264/2017 од 27.03.2017 године , дало претходну сагласност . У табели 1 на страни 22 код мере директних плаћања под редним бројем 1, шифра 100.1.1 уместо 3.000.000,00 РСД биће 800.000.00 РСД. У табели 2 Мере руралног развоја на страни 23 под редним бројем 1 , шифра 101, планирани буџет за меру инвестиције у физичка средства пољ.газдинстава од 19.500.0000,00 РСД мења се у 31.570.000,00 РСД. У табели 3 на страни 24 под редним бројем 1 шифра 402.1 подстицаји промотивне активности у пољопривреди и рууралном развоју у место 500.000,00 РСД биће 130.000,00 РСД . Такође у табели 4 на страници 25 показане су потребне измене.

 

 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ(ДОКУМЕНТ)

 

 

Last modified: 29/11/2017

Leave a Reply