Српски|Shqip|

Европска Унија подржава енергетски угроженим породицама

02/06/2023

Захваљујући бесповратној буџетској помоћи Европске Уније Републици Србији за реализацију овог програма у 2023.години обезбеђено је до четири милијарде динара, што покрива заштиту око 190 хиљада домаћинства енергетски угрожених купаца.

Енергетски угрожени купац је купац из категорије домаћинств0 (самаћко или вишечлано) који у складу са условима прописаним Законом и Уредбом може стећи статус угроженог купца и тиме право на субвенцију у плаћању месечних рачуна за електричну енергију или природни гас или топлотну енергију, у зависности од исказане жеље домаћинства.

Програмом заштите енергетски уггрожених купаца, обухваћена си у домаћинства која су корисници права на новчану социјалну помоћ и / или дечији дотатак, корисници увечаног додатка за туђу негу и помоћ. Лица из ове категорије аутоматски остварују статус, само уколико предају захтев органу надлежном за послове социјалне зажтите  јединици локалне самоуправе који решењем одлучује о испуњености услова да домаћинство стекне статус енергетски угроженог купца.

Програм заштите је  немогуће реализовати без абгажовања јединица локалне самоуправе, чији орган надлежан за послове социјалне заштите, решењем одлучује о испуљености услова да домаћинство стекне статус енергетски угроженог купца. Податке из решења о стеченом статусу, локалне самоуправе достављају снабдевачима електричне енергије, односно природног гаса, односно топлотне енергије, које овим купцима умањују месечне рачуне.

Повраћај средтава, на име висине умањених рачуна, снабдевачи остварују из буџета Републике Србије, а на основу поднетног захтева и документаије Министарству рударства и енергетике.

У прилогу можете да нађете писму Европску Унију и Министарство Рударства и Енергетике:

EU Obavestenje

Ministarstvo – Obavestenje

 

Last modified: 02/06/2023

Comments are closed.