Српски|Shqip|

Бести

Бести

Бести

Obaveštenje – Krizni štab

Кризни  штаб  одлучио је данас да се затворе сви угоститељски објекти и...

05/03/2021

Read More

Бести

ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРИШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

Кoмисиja зa спрoвoђeњe пoступкa зa дaвaњe у зaкуп нeпoкрeтнoсти у jaвнoj свojини oпштинe...

05/03/2021

Read More

Бести

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РEAЛИЗAЦИJУ ПРOГРAMA СTРУЧНE ПРAКСE У 2021-2022. ГOДИНИ

Нa oснoву члaнa 43. стaв 1. тaч..3) и тaч.5) Зaкoнa o зaпoшљaвaњу и oсигурaњу зa случaj...

26/02/2021

Read More

Бести

Саопштење – Штаб за ванрдне ситуације

Кризни штаб за сузбијање епидемије коронавируса одлучио је на седници...

26/02/2021

Read More

Бести

Јавни Конкурс за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе

Комисија за вредновање пројеката и програма у области културе општине...

25/02/2021

Read More

Бести

Сазива се седница Општинског већа за 26.02.2021 год.

Председник општине Бујановац сазива четврту седницу Општинског већа...

24/02/2021

Read More

Бести

Бести

Јавни конкурс за попуњавање положаја у општинској управи општине Бујановац

Општинско Веће општине Бујановац је на седници одржаној 12.02.2021 године,...

18/02/2021

Read More

Бести

Општинско Веће данас од 10.00 часова

Сазива се трећа седница Општинског Већа општине Бујановац за 12.02.2021 године....

12/02/2021

Read More