Српски|Shqip|

vhiski Author

Бести

Бести

OBJAVLJUJE ELABORAT ZA RANI JAVNI UVID ZA POTREBE IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U NASELJU KARADNIK U OPŠTINI BUJANOVAC

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske...

16/04/2024

Read More

UrbanizamБести

Odeljenje za urbanizam – JAVNU PREZENTACIJU

Republika Srbija Opština Bujanovac Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i...

04/03/2024

Read More

UrbanizamБести

JAVNU PREZENTACIJU – Urbanističkog projekta

Republika Srbija Opština Bujanovac Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i...

12/02/2024

Read More

Бести

Бести

UPITNIK : Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa UNDP

Poštovani gradjani, Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa UNDP iniciralo je izradu Mape puta za prelazak na cirkularnu...

12/12/2023

Read More

Бести

Бести

JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta – za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, Po+P+6 na katastarske parcele broj 4160/1, 4161, 4162/1 i 4552/2 KO Bujanovac, broj 04-09/23 od 25.09.2023god.

Republika Srbija Opština Bujanovac Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i...

20/10/2023

Read More

Бести

Бести