Српски|Shqip|

sali Author

Бести

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2023.ГОДИНЕ

На основу члана 13. Став  4.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном...

17/05/2023

Read More

Бести

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2023. годину.

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном зeмљишту („Службени...

17/05/2023

Read More

Бести

Сазива се осма седница Општинског Већа за 12.05.2023 год.

Сазива се осма седница Општинског Веча општине Бујановац за 12.05.2023.године...

11/05/2023

Read More

Бести

Одлука о расписивање избора за савете месних заједница на територији општине Бујановац

Председник Скупштине Општине Бујановац доноси одлуку о расписивање избора...

09/05/2023

Read More

Бести

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени...

03/05/2023

Read More