Српски|Shqip|

Јавни Позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години

26/02/2019

На основу члана 15,17,18 и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4. и 18.ст.3 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 36. Статута Општине Бујановац („Сл. гласник Пчињског округа“ бр. 24/08) и Одлуке о буџету општине Бујановац за 2019. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 20/18“), од дана 25.12.2018.године, Одељење за друштвене делатности општине Бујановац, расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

Јавни Позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години

I.

Предмет конкурса

Предмет конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја на територији општине Бујановац у 2019. години, који су значајни за остваривање јавног интереса који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија је реализација до 31.12.2019.године.

Одобрена средства, за пројекте који трају дуже од годину дана, исплаћују се у години за коју је конкурс расписан.

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором.

Општи циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања; подршка медијског стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

Општина Бујановац ће, на основу овог јавног позива, суфинансирати пројекте ради остваривања јавног интереса у области јавног инофрмисања који се односе на :

 1. Омладина и њена перспектива у општини Бујановац;
 2. Информисање грађана грађана о значају животне средине;
 3. Мултикултурни живот у Бујановцу;
 4. јавност рада Општинске Управе;
 5. Село без иједног становника – исељавања са општине Бујановац;
 6. Информиши се п квалитету образовања у школама;
 7. Економска неразвијеност узрок незапослености у општини Бујановац;
 8. Спорт и суживот међу заједницама у Бујановцу;
 9. Прекогранична сарадња;
 10. Положај националних мањина; и
 11. Улога НВО у Бујановцу.

 konkurs

Obrazac 1 Formulari 1- Prijava Paraqitja (2)

Budzet-projekta-Buxheti-i-projektit-1 (4)

Last modified: 26/02/2019

Comments are closed.