Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за набавку и доделу економских грантова.

20/09/2022

Предмет Јавног позива је додела помоћи у виду економских грантова и то кроз набавку и доделу машина и  опреме за покретање, развој и унапређење сопственог бизниса Ромима, повратницима по реадмисији и припадницима осталих теже запошљивих група, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Бујановац, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ у циљу побољшања услова живота и која испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

Овим јавним позивом предвиђена је додела 10 (десет) економских грантова Ромима, повратницима по реадмисији и припадницима осталих теже запошљивих група,.

Помоћ је једнократна и бесповратна и одобрава се у опреми или материјалу за побољшање услова живота Рома, повратника по реадмисији и припадника осталих теже запошљивих група у износу од 1500,00 до 2.500,00 евра са ПДВ-ом (у динарској противвредности према средњем званичном курсу Народне банке Србије по датуму издате профактуре добављача) по изабраном Кориснику.

Javni poziv SRB2203 Bujanovac

Izjava o pripadnosti RNM

Izjava за Povratnike

Obrazac prijave SRB2203 Bujanovac

Last modified: 20/09/2022

Comments are closed.