Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

08/09/2020

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18, др. закон)  и Правилника о условима и поступку  давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“,  бр.16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20 и 25/20), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац, ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив  којим обавештава:

–  образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се

може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је

примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

        – високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe    за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а  највише до 1.000 хектара;

 –  правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бујановац  за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године.

Ftesë publike -1

Last modified: 08/09/2020

Comments are closed.