Српски|Shqip|

Јавни Конкурс за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територији општине Бујановац

06/03/2019

На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гласник РС бр. 72/09), члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте у области културе у општини Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.19/14), Комисија за вредновање пројеката и програма у области културе општине Бујановац на седници одржаној 06. марта 2019.године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територији општине Бујановац

I.

Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бујановац за 2019. годину и на позицији 189, функција 860, економска класификација 481 „Дотације невладиним организацијама – културна уметничка друштва“, за реализацију годишњих програма и пројеката из области културе на територији Oпштине Бујановац, у износу од 2.000.000,00 динара, у склaду са одредбама Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава из области културе у Oпштини Бујановац (у даљем тексту: Правилник).

КОНКУРС ЗА К.У.Д ЗА 2019.године – KONKURSI PER SH.K.A.2019.

ПРИЈАВА – FLETPARAQITJA 2019

Last modified: 06/03/2019

Comments are closed.