Српски|Shqip|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирањемера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бујановац за 2022. Годину

04/08/2022

На основу Одлуке Општинског већa општине Бујановац о расписивању Јавног конкурса  и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, број 400-85/22-03, Општинско веће дана 03.08.2022 ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирањемера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бујановац за 2022 годину.

KONKURSI PER REHABILITIM ENERGJETIKE PER QYTETAR

Last modified: 04/08/2022

Comments are closed.