Српски|Shqip|

Шеф кабинета

 • Рахим Салихи

  Шеф Кабинета председника Општине Бујановац

  Рођен 19. новембра 1989. године у село велики Трновац, општина Бујановац. Основну
  школу је завршио у Великом Трновцу, док средњу школу у Бујановцу.
  Студије на Факултету политичких наука завршио је 2011. године, на Универзитету
  Југоисточне Европе у Тетову, Република Македонија, стекавши академско звање
  Дипломирани политиколог.
  2006. године као прва генерација ученика средњих школа у Србији и Црној Гори, преко
  програма “А-Смyле”, похађао је средњошколско полугодиште у Сједињеним Америчким
  Државама. У период од 2009. до 2011. године био је ангажован у Невладиној организацији “Ти и ја
  смо Ми”.Од 2011. – 2016. године радио је као саветник Директорке Службе Координационог тела за
  општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. Коаутор је у две студије физибилитета и то: “Студија о могућностима развоја високог
  школства на југу Србије” (2009/2010) и “Студија о могућностима унапређења наставе и
  учења Српског језика као нематерњег језика у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа”
  (2014). Од октобра 2016. године обавља дужност Шефа кабинета председника Општине
  Бујановац.
  Течно говори Српски и располаже довољним познавањем Енглеског језика.

Comments are closed.