Српски|Shqip|

Р Е Ш Е Њ Е О именовању чланова стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години

05/11/2020

Hачелник Општинске управе Бујановац, донело је РЕШЕЊЕ o именовању чланова стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години.

Aktvendim mbi emerimin e komisionit per informim per vitin 2020 final (1)

Last modified: 05/11/2020

Comments are closed.