Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019.години

19/03/2019

На основу члана 20. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 163. Законa о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 8.ст.1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), Начелник Одељења за друштвене делатности општине Бујановац дана 19.03.2019.године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019.години

ПОНИШТАВА СЕ Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години (у даљем тексту: Јавни позив), који је расписало Одељење за друштвене делатности општине Бујановац дана 26.02.2019.године, због сугестија независних новинарских удружења и Министарства Културе и информисања.

РЕШЕЊЕ – VENDIMI

 

Last modified: 19/03/2019

Comments are closed.