Српски|Shqip|

Решење о поништавању јавног позива за медије

02/12/2020

Поништава се јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020 години (у даљем тексту: Јавни Позив), који је расписао Начелник Општинске Управе општине Бујановац дана 12.10.2020 год.,из разлога што је Председница Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020 години, дала неопозиву оставку са места Председнице горе наведене комисије.

Resenje o ponistavanju javnog poziva – Aktvendim mbi anulimin e thirrjes publike

Last modified: 02/12/2020

Comments are closed.