Српски|Shqip|

Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање радног места у општинској управи Бујановац

18/02/2022

Начелник општинске управе Бујановац доноси Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање радног места у општинској управи Бујановац.

resenje – aktvendim

Last modified: 18/02/2022

Comments are closed.