Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање радних места службеника путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац

02/11/2023

На основу члана 4.ст.8. и чл.101.ст.1.и 2.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021 – др. закон,), и Решење о попуњавању радних места службеника путем јавног конкурса у Општинској управи општине Бујановац, бр: 02-111-1/2023 од 01.11.2023.године, Начелник Општинске управе општине Бујановац доноси РЕШЕЊЕ о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање радних места службеника путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац.

Adobe Scan 2 Nov 2023 (1)

Last modified: 02/11/2023

Comments are closed.