Српски|Shqip|

Решење о додели средстава из буџета општине Бујановац за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бујановац у 2021. години

02/04/2021

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 24, 25. и 26. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), члана 79. Статута Општине Бујановац („Сл. гласник општине Бујановац“ бр. 5/19) Одлуке о буџету општине Бујановац за 2021. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 22/20“), и заклучак комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у јавном информисању бр. 02-39/21-2 од 12,03.2021 год. начелник општинске управе општине Бујановац дана 02.04.2021 год. доноси Решење о додели средстава из буџета општине Бујановац за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бујановац у 2021. години.

Aktvendimi per ndarjen e mjeteve 2021 fin.

Zaključci komisije, Bujanovac 2021 fin

Last modified: 02/04/2021

Comments are closed.