Српски|Shqip|

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

22/07/2022

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ  У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. Јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs илиpopis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање трогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

  • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
  • могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

 

Last modified: 22/07/2022

Comments are closed.