Српски|Shqip|

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНU БУЈАНОВАЦ ЗА 2024.ГОДИНЕ.

14/05/2024

На основу члана 13. Став  4.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 68 Статута општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, број 5/2019), и Одлуке о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гласник општине Бујановац“, број 10/2023). Поприбављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  (бr:001230048/202414840-007-000-000-001о д 03.04.2024.године),  Општинско веће општине Бујановац , на седници од 09.05.2024.године, доноси:ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНU БУЈАНОВАЦ ЗА 2024.ГОДИНЕ.

Ruralni razvoj 2024

Last modified: 14/05/2024

Comments are closed.