Српски|Shqip|

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2023.ГОДИНЕ

17/05/2023

На основу члана 13. Став  4.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 68 Статута општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, број 5/2019), и Одлуке о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде(„Сл. гласник општине Бујановац“, број 21/2021). По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  (бr : 320-00-06789/2023-09 од 18.04.2023.године),  Општинско веће општине Бујановац , на седници од 12.05.2023.године, доноси ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2023.ГОДИНЕ.

Prog. za ruralni razvoj 2023 god.

Last modified: 17/05/2023

Comments are closed.