Српски|Shqip|

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2022.ГОДИНЕ. 

10/05/2022

На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 68 Статута општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, број 5/2019), и Одлуке о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде(„Сл. гласник општине Бујановац“, број 21/2021). По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (бr : 320-00-03442/2022-09 од 01.04.2022.године), Општинско веће општине Бујановац , на седници од 09.05 2022.године, доноси ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2022.ГОДИНЕ.

Program podrske za sprovodjenje poljoprivredne politke

Last modified: 10/05/2022

Comments are closed.