Српски|Shqip|

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

06/07/2018

На основу члана 13. Став  1, 3 и 4  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Службени гласник Републике Србије”, број 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 53 Статута општине Бујановац („Сл. гласник Пчињског округа”, број 24/08), члана 39 Одлуке о Општинском већу („Сл. гласник Пчињског округа”, број 30/08).

По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (број 320-00-3760/2018-09 од 08.06.2018.године), Општинско веће општине Бујановац , на седници од 22.06.2018године, доноси

Програм-Program

Last modified: 06/07/2018

Comments are closed.