Српски|Shqip|

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА)

02/06/2023

На основу чл. 20 Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа, станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте бр.400-86/22-03 дана:20.04.2022. , а у вези са Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког систем путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Општине Бујановац стамбених, комсија за реализацију мера енергетске санације, дана 02.06.2023. године утврђује: ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА).

Мера енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког систем путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Општине Бујановац, изабрани су:

1. Profil Kon, Доњи Нерадовац ББ Врање, број пријаве 6/2023 од 17.05.2023. године, број бодова 100.00

2. Azimut Electric D.O.O., Алексе Ненадовића бр.19 Врачар Веоград, број пријаве 2/2023 од 11.05.2023. године број бодова 97.53

3. MT-Komex D.O.O., Ослобођења бр.22 б Раковица Београд, број пријаве 1/2023 од 08.05.2023. године број бодова 93.88

4. Pavi-Zo D.O.O., Поскурице ББ Крагујевац, број пријаве 4/2023 од 16.05.2023. године број бодова 92.78

5. Nelken D.O.O., Гарсије Лорке бр. 2р-26 Палилула Београд, број пријаве 5/2023 од 17.05.2023. године број бодова 92.56

6. Telefon Inženjering D.O.O., Угирновачки пут 22 део бр.52 Земун Београд, број пријаве 3/2023 од 12.05.2023. године број бодова 90.39

Учесник јавног позива SZTR – PC centar – Лесковац је са неуредном пријавом и не испуњава услове Конкуса -нису достављени атести.

Учесници јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три (3) дана од дана објављивања листе.

На ову листу учесници јавног позива могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана објављивања на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Општине.

Прелиминарна ранг листа

Last modified: 02/06/2023

Comments are closed.