Српски|Shqip|

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА o доделу подстицајних средстава по Конкурсу из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац у 2022.години.

18/07/2022

На основу члана 11. Правилника о условима и начину коришћењаза подстицајних средстава у пољопривреди као финнцијске подршке пољоривредним произвођацима у унапређење и развоју пољопривреде на територије општине  Бујановац за 2022.годину, („Сл. гласник општине Бујановац “ бр. 5/2022)  и  Конкурса  за доделу подстицајних средстава из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац у 2022.години,  Комисија за доделу  подстицајних  средстава  у пољопривреди након поднетих затева  разматрала  је  истих и дана:18.07.2022. године, доноси ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА o доделу подстицајних средстава по Конкурсу из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац у 2022.години.

Пердлог Одлука, 2022

Last modified: 18/07/2022

Comments are closed.