Српски|Shqip|

ПРАВИЛНИК за доделу средстава за субвенције пројеката малих и средњиџ привредних друштва и предузетника у Општину Бујановац

29/05/2023

На основу члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10… 72/19 и 149/20), na основу .одлуку о Буџету општине Бујановац и Чланом 68. Статута општине Бујановац ( Сл..Гл. Општине бујановац број 5/2019 ) општинско веће општине Бујановац на седници одржаној дана 12.05.2023 године, донело је ПРАВИЛНИК за доделу средстава за субвенције пројеката малих и средњиџ привредних друштва и предузетника у Општину Бујановац.

Pravilnik za subvencije projekte srednje male privrenih drustva i preduzetnika

Last modified: 29/05/2023

Comments are closed.