Српски|Shqip|

ОДЛУКA О ДОДЕЛУ БЕЗПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈНИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ.

29/09/2023

На основу члана 26 и 27. Правилника о суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа станова које путем уградње соларних панела за производњу електичне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпу, термотатских вентила и делитеља топлоте по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП-1/22 бр.400-86/22-03., и Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Бујановац за 2023. годину дана 01.08.2023 године, и коначне ранг листе од дана 07.09.2023, Општинско веће дана 29.09.2023 године, доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛУ БЕЗПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈНИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ.

Odluka o o dodelu bezpovratnih sredstava za krajne korisnike solarne panele 

Last modified: 29/09/2023

Comments are closed.