Српски|Shqip|

Одлука о финансирање годишњих програма и пројеката спортских клубова са територије Општине Бујановац за 2018 . године

09/05/2018

Комисија за субвенцију и вредновање програма и пројеката у области Спорта за 2018. Године са седиштем на територији општине Бујановац, одржала је састанак дана 30.04.2018 године, у вези са расписаним Јавним Позивом од 26.02.2018 године, те је након разматрања сваког појединачног захтева, донела је:

ОДЛУКУ

Last modified: 09/05/2018

Comments are closed.