Српски|Shqip|

ОДЛУКА ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА)

04/08/2022

На основу чл. 20 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова који се односе на унапређивање термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему  потошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности бр.400-85/22-03 дана 20.04.2022, а у вези са Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Општине Бујановца бр.02-80/22 дана 23.05.2022 године, и предлога комисије за реализацију мера енергетске санације на територији Општине Бујановац број.07/2022, Општинскои Веће Општине Бујановац дана 03.08.2022, доноси ОДЛУКУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА).

Vendim mbi subjektet e zgjedhura ekonomike

Last modified: 04/08/2022

Comments are closed.