Српски|Shqip|

Одлука за финасирање годишњег програма и пројекта Спорта за 2021 год.

23/04/2021

Комисија за вредновање пројекта и програма у области спорта у општини Бујановац на седници одржаној дана 16.04.2021 године, на основу члана 113.ст.1.тачка 1. Закона о спорту (Сл.Гласник РС бр.10/16), члана 6.Правилника о начину фиансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Бујановац (,,Сл.Гласник општине Бујановац” бр. 19/14) и на основу Закључка Општинског Већа општине Бујановац бр. 400-116/21 од дана 23.04.2021 године, у вези са јавним конкурсом који је објављен дана 18.02.2021 године донела је Одлуку за финансирање годишњих програма и пројекта Спорта за 2021 годину, са седиштем на територији општине Бујановац.

Odluka za Sport – Vendimi per Sport new

Last modified: 23/04/2021

Comments are closed.