Српски|Shqip|

Одлука за финансирање годишњих програма и пројеката Културно уметничких друштва за 2021 год.

23/04/2021

Комисија за вредновање пројекта и програма у области културе у општини Бујановац на седници одржаној дана 14.04.2021 године, на основу члана 76. Закона о култури (Сл.Гласник РС бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр.и 6/20), члана 9.Правилника о начину фиансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте у области културе у општини Бујановац (,,Сл.Гласник општине Бујановац” бр. 19/14) и на основу Закључка Општинског Већа општине Бујановац бр. 400-115/21 од дана 23.04.2021 године, у вези са расписаним јавним конкурсом од 25.02.2021 године донела је Одлуку за финансирање годишњих програма и пројекта Културно уметничких друштава и аматерских секција за 2021 годину, са седиштем на територији општине Бујановац.

odluka o KUD

Last modified: 23/04/2021

Comments are closed.