Српски|Shqip|

ОДЛУКА за финансирање годишњих програма и пројекта Културно уметничких друштава и аматерских секција за 2022.годину, са седиштем на територији општине Бујановац

10/05/2022

На основу члана 46.ст.1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20 , 47/21 и 78/21), на основу 68. Став 1.тачка 20 Статута општине Бујановац (”Службени гласник Општине Бујановац”, број 5/19), на основу члана 9. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте у области културе у општини Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.3/22) и на основу члана 39. Одлуке о Општинском већу (”Службени гласник Пчињског округа”, број 30/08), Општинско веће општине Бујановац по предлогу Комисијe за вредновање пројекта и програма у области културе у општини Бујановац, на својој седници одржаној дана 09.05.2022. године, донело је:

ОДЛУКА за финансирање годишњих програма и пројекта Културно уметничких друштава и аматерских секција за 2022.годину, са седиштем на територији општине Бујановац.

Vendimi mbi ndarjen e mjeteve për finansimin e programeve dhe projekteve për SHKA 2022

Last modified: 10/05/2022

Comments are closed.