Српски|Shqip|

Објављена Одлука за доделу средстава за субвенсионсиање пројекта мали и сердњих предузећа и предузетништво

28/10/2021

Комисија за доделу средстава за субвенције пројеката за мале и средње привредних друштва и предузетника објавила Одлуку за доделу средстава за субвенције малих и средњих привредних друштва и предузетника који имају тенденције раста и суфинансирање почетника у бизнису у 2021.год у Општине Бујановац.

Против ове одлуке, допуштена је жалба Општинском Већу, у року од 8 дана од дана објављивање ове одлуке.

Доле наведеним апликантима додељују се средства у износу по 150.000,00 динара .

Odluka za postojece firme 2021 – Vendimi per firmat ekzistuese 2021

Odluka – Start-UP 2021 – Vendimi Start UP 2021

Last modified: 28/10/2021

Comments are closed.