Српски|Shqip|

Нова одлука за финансирање годишњег програма и пројекта СПОРТА за 2021.годину, са седиштем на територији општине Бујановац.

04/06/2021

Комисија за вредновање пројектаи програма у области спорта  у општини Бујановац на седници  одржаној дaна 02.06.2021 године.,  на основу члана  9. Правилника о начину финасиранја , критеријумима  и поступку доделе средстава спортским организацијима у општини Бујановац  (“Сл. Гласник општине Бујановац” бр.19/14)  и на основу решенја која је донела општинско вече  општине Бујановац бр.400-143/21-03 од дана 10.05.2021 год. у вези са јавним конкурсом који је објављен дана 18.02.2021 године донела  је ОДЛУКУ за финансирање годишњег програма и пројекта СПОРТА за 2021.годину, са седиштем на територији општине Бујановац.

propozim vendimi per sport.docx 3

Last modified: 04/06/2021

Comments are closed.