Српски|Shqip|

Кризни Штаб

ZABRANJUJE PALJENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

Štab za vanredne situacije opštine Bujanovac saopštava da se strogo zabranjuje paljenje vatre na ovtorenom prostoru ( paljenje suve trave, strništa i inskog rastinja pored pošumljenog prostora) a sve u cilju preventivne zaštita od požara. Za više informacije, kliknite na donjim dokumentima: scan0004 scan0005 Facebook0Twitter0

26/07/2021

Read More

О Д Л У К У – О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Република Србија – Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA E BUJANOCIT Број – Numër: 82-309/ 21 Датум – Më:  04.06.2021. године Б у ј а н о в а ц – B u j a n o c     На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. Тачка 5. Закона

11/06/2021

Read More

Обавештење од Кризног Штаба

Оbavestenje Facebook0Twitter0

16/04/2021

Read More

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е –

Република Србија – Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA E BUJANOCIT Штаб за ванредне ситуације Shtabi për situata të jashtëzakonshme Број – Numër: 82 – 270/21 Датум – Më: 05.04.2021. године Б у ј а н о в а ц – B u j a n o c

05/04/2021

Read More

Одлука о проглашењу ванредне ситуациje

Hа предлог  Штаба за ванредне ситуације Општине Бујановац  на другој ванредној, седници одржаној дана 12.01.2021. године, Председник Општине Бујановац доноси  ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ

12/01/2021

Read More

Oбавештење од Штаба за ванредне ситуације општине Бујановац

Штаб за венредне ситуације Општине Бујановац обавештава грађане да је Влада Републике Србије усвојила нове мере за сузбијање изазване болешћу КОВИД – 19, чија примена почиње од петка,

04/12/2020

Read More

Comments are closed.